CISS Software Oy

 

CISS Base

Vuosikymmenien aikana asiakkailta saadun tiedon ja kokemuksen ansiosta olemme voineet kehittää uusimmalla Microsoftin teknologialla CISS Base Tiedonhallintaohjelmiston.

Tiedonhallinta on huomattavasti laajempi käsite kuin esim. dokumentinhallinta. Yleisesti puhutaan toimistodokumenteista ja teknisistä dokumenteista. Me puhumme toimisto- ja teknisestä tiedonhallinnasta, jos haluamme eritellä nämä kaksi asiaa. Yleisesti ottaen Tiedonhallinta sisältää kaiken dokumentinhallinnan, mutta myös paljon muuta tietokannassa olevaa dataa ja muissa talon järjestelmissä olevan datan hyödyntämistä. 

Lyhyesti kerrottuna: CISS Base Tiedonhallinta kertoo miten tieto ja dokumentit ovat liitetty toisiinsa ja miten CAD-ohjelmilla tuotettu tuoterakenne toimii, miten hallitaan eri versiot ja nimikkeet. Kun kaikki tieto ja niiden välinen riippuvuus on 100 % hallussa, niin miten tätä tuotettua tietoa hyödynnetään talon muissa järjestelmissä (ERP, CRM yms.).

Pitkän IT-alan kokemuksemme olemme hankkineet kahdenkymmen vuoden ajalta laitos-, PI&D-, Sähkö-, Automaatio- ja 3D putkistosuunnittelusta. Olemme toimineet yrityksen perustamisesta lähtien myös mekaniikka-alalla. Olemme kehittäneet vuosien mittaan em. alojen ohjelmistoja MicroStation, AutoCAD, Inventor, SolidWorks, Solid Edge, CADS ja Vertex ohjelmille. Dokumenttienhallinta ei ole niin toimialakohtaista kuin esim. mekaniikka. Siksi kertynyt kokemuksemme kattaakin lähes kaikki mahdolliset yritystoimialat Suomessa.

CISS BASE Tiedonhallintaohjelmiston kehityksen on mahdollistanut yli 20 toimintavuoden aikana kertynyt kokemuksemme eri toimialoilta, mutta myös kokemuksemme monista erilaisista IT-ympäristöistä.

CISS BASE tiedonhallintaohjelmisto on kehitetty yrityksissä talletettavan tiedon ja dokumenttien hallintaan paikallisverkossa ja Internetissä, tietoturvallisesti. 

CISS BASE onkin parhaimmillaan, kun tietoa kertyy useista eri järjestelmistä, useiden eri rooleissa olevien henkilöiden tuottamana. Ohjelman avulla yritys hallitsee ja järjestelee tietoa ja tiedostoja. Tiedot ja tiedostot eivät enää koskaan leviä ympäri yritystä hallitsemattomasti. Kertyvä tieto on yhden kerran yhdessä paikassa, mutta samanaikaisesti joka paikassa, hallitusti ja turvallisesti käytettiinpä CISS Base -ohjelmaa lähiverkossa tai Internet –ympäristössä.